معرفی چند جمله‌ای نگاری

نویسندگانمرتضی بیشه نیاسر
همایشکنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات
تاریخ برگزاری همایشآذر ۹۶
محل برگزاری همایشدانشگاه کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی