مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Two New Nonstandard Finite Difference Schemes for Bratu Problemمرتضی بیشه نیاسرچهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران2017-8-22
۲A non-standard finite difference scheme for Burgers-Fisher equationمرتضی بیشه نیاسر,مصطفی اکرمی ارانیسیزدهمین سمینار بین المللی معادلات دیفرانسیل و سیستم دینامیکی و کاربردها2016-7-13
۳یک روش تفاضل متناهی غیراستاندارد تطبیقی برای مسائل مقدار مرزی مرتبه دومرتضی بیشه نیاسر,مصطفی اکرمی ارانیسیزدهمین سمینار بین المللی معادلات دیفرانسیل و سیستم دینامیکی و کاربردها2016-7-13
۴A non-standard finite difference method for HIV infection of CD4+T cells modelمرتضی بیشه نیاسرچهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران2015-8-25
۵یک روش تفاضل متناهی غیراستاندارد نیمه ضمنی برای مدل عفونت ویروس هپاتیت بمرتضی بیشه نیاسر,حمید حاجی عباسیدومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن2015-5-28
۶A non-standard finite difference method for a biological systemمرتضی بیشه نیاسرهفتمین همایش ملی ریاضی2015-10-28
۷یک روش تفاضل متناهی فشرده صریح برای معادله برگرمرتضی بیشه نیاسر-محمدحسین حسین پور-میثم عربهفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای انتیر97
۸معرفی چند جمله‌ای نگاریمرتضی بیشه نیاسرکنفرانس بین المللی معماری و ریاضیاتآذر 96
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.