Some novel Newton-type methods for solving nonlinear equations

نویسندگانMorteza Bisheh Niasar-Abbas Saadatmandi
نشریهBoletim da Sociedade Paranaense de Matemática
شماره صفحات111-123
شماره سریال3
شماره مجلد38
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار2017
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپبرزیل