High Order Compact Finite Difference Schemes for Solving Bratu-Type Equations

نویسندگانR Gharechahi - M Arab Ameri - M Bisheh_Niasar
نشریهJournal of Applied and Computational Mechanics
شماره صفحات91-102
شماره سریال1
شماره مجلد5
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار2019
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران