چند جمله‌ای نگاری تلفیقی از ریاضی و هنر

نویسندگانمرتضی بیشه نیاسر
نشریهمجله فرهنگ و اندیشه
شماره صفحات(پذیرفته شده)
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران