برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مبانی آنالیز ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 16 و چهارشنبه ساعت 8
مکان برگزاری دانشکده علوم ریاضی
منابع

مرجع اصلی: مبانی آنالیز ریاضی، تالیف راسل گوردون، ترجمه ارشک حمیدی، نشرعلوم ریاضی

رهاورد وابسته به انتشارات فاطمی.

مرجع کمکی: روشهای آنالیز حقیقی، تالیف ریچارد گولدبرگ، ترجمه محمدعلی پورعبداللاه نژاد و

باقر نشوادیان، مرکز نشر دانشگاهی

فایل پیوست سرفص درس مبانی آنالیز ریاضی.docx
طرح درس
  1. فصل اول : ساختار اعداد حقیقی ، خواص جبری اعداد حقیقی، خواص ترتیبی اعداد حقیقی، قدرمطلق، بازه ها و نابرابری ها، اصل موضوع کمال،ویژگی ارشمیدسی اعداد حقیقی، خواص سوپریمم و اینفیمم.

 

  1. فصل دوم : دنباله ها و سری های نامتناهی، دنباله ها ، همگرایی دنباله ها، قضیه های حد، دنباله های یکنوا و دنباله های کوشی، قضیه بازه های تو در تو، زیر دنباله ها و قضیه بولتسانو - وایراشتراس، حد زیرین و حد زبرین دنباله ها، همگرایی سری های نامتناهی، آزمون های همگرایی، محک کوشی.

 

  1. فصل سوم : حد و پیوستگی توابع حقیقی ، تعریف دقیق حد توابع حقیقی، قضایای حد، توابع پیوسته حقیقی، انواع نا پیوستگی، ترکیب توابع پیوسته،قضیه مقدارمیانی وبولتسانو، قضیه مقدار اکسترمم، پیوستگی یکنواخت، توابع یکنوا و توابع معکوس.

 

  1. فصل چهارم : مشتق توابع حقیقی ، مشتق توابع حقیقی، قاعده زنجیری مشتق، مشتق معکوس توابع، مشتق  قضیه رل، قضیه مقدار میانگین، قضیه تیلور، روش های تقریبی قضیه تیلور.

 

  1. فصل پنجم: انتگرال ریمن، انتگرال پذیری ریمن، خواص انتگرال ریمن، قضیه اساسی حسابان، انتگرال به عنوان حد، انتگرال گیری تقریبی.

آزمون ها:

1-آزمون میان ترم اول : چهارشنبه 21 آبان 1397 ساعت 12:30  (4 نمره)

2-آزمون میان ترم  دوم : چهارشنبه 21  آذر  ساعت 12:30 (4 نمره)

4-آزمون پایان ترم : براساس اعلام آموزش دانشگاه (10 نمره)

فعالیت کلاسی : 2 نمره


عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 16 و سه شنبه ساعت 16
مکان برگزاری ساختمان اسلامی
طرح درس

فصل اول: آنالیز فوریه: سری های فوریه، انتگرال فوریه، تبدیلات فوریه

فصل دوم: معادلات با مشتقات جزئی- معادله گرما، معادله موج و لاپلاس

فصل سوم: توابع مختلط و انتگرال توابع مختلط


عنوان ریاض عمومی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دو شنبه ساعت 8، سه شنبه ساعت 18 و چهارشنبه ساعت 10
مکان برگزاری دانشکده علوم ریاضی
فایل پیوست 1397-1جلسه.pdf

عنوان نظریه عملگرها
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 14 و سه شنبه ساعت 10
مکان برگزاری دانشکده علوم ریاضی