محمدتقی رضوان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی صنایع-تولید صنعتیدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعیدانشگاه صنعتی اصفهان
دکتری۱۳۹۳مهندسی صنایعدانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمی گروه مهندسی صنایع(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

۱- مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه کاشان از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تاکنون

دوران هیئت علمی

کسب عنوان استاد نمونه آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان در سال ۱۴۰۱

کسب عنوان استاد نمونه آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۹

دوران دانشجویی

رتبه اول در مقـطع کارشــناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی- دانشگاه صنعتی اصفهان

تحقیق در عملیات (خطی، غیرخطی و متغیرهای عدد صحیح)

داده کاوی و هوش کسب و کار

مدیریت کیفیت و بهره وری

مدیریت عملکرد

مطالعات امکانسنجی و تدوین طرح های کسب و کار

اصول حسابداری و هزینه یابی

جبرخطی و مبانی تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات ۱ و ۲

مدیریت کیفیت و بهره وری

هوشمندی کسب و کار

برنامه ریزی حمل و نقل

اقتصاد مهندسی

ارزیابی کار و زمان

 

سوابق پژوهشی

International Journal of Industrial Engineering and Management Science

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
طرح های بیرونی
-
۱۰-۱۲
راهنمایی و مشاوره دانشجو
تحقیق در عملیات 1
مدیریت کیفیت و بهره‌وری
تحقیق در عملیات 1
طرح های بیرونی
-
۱۲-۱۴
مراجعه دانشجویی
اصول حسابداری و هزینه‌یابی ۱۳-۱۲
مراجعه دانشجویی
مدیریت کیفیت و بهره‌وری ۱۳-۱۲
طرح های بیرونی
-
۱۴-۱۶
هوش کسب و کار ۱۵-۱۴
مراجعه دانشجویی
شورای گروه
مباحث منتخب در استراتژی ۱۵-۱۴
طرح های بیرونی
-
۱۶-۱۸
اصول حسابداری و هزینه‌یابی
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
طرح های بیرونی
-
۱۸-۲۰------