محمدتقی رضوان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی صنایع-تولید صنعتیدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعیدانشگاه صنعتی اصفهان
دکتری۱۳۹۳مهندسی صنایعدانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمی گروه مهندسی صنایع(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

1- مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه کاشان از اردیبهشت ماه 1398

سوابق پژوهشی

International Journal of Industrial Engineering and Management Science

برنامه کاری هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰۳>

ایام هفته

9:30-8

11-9:30

12:30-11

14-12:30

15:30-14

17-15:30

شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

پاسخگویی به دانشجویان*

مطالعه و پژوهش

جلسات شورای گروه

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

مراجعه دانشجویی+

تصمیم‌گیری برای مدیران (ارشد)

مدیریت تولید و عملیات (مدیریت)

مراجعه دانشجویی+

مراجعه دانشجویی+

مراجعه دانشجویان ارشد

دوشنبه

پاسخگویی به دانشجویان*

جلسات شورای دانشکده

تحقیق در عملیات 1

(مهندسی صنایع)

پاسخگویی به دانشجویان*

مدیریت تولید و عملیات (مدیریت)

سه‌شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مراجعه دانشجویی+

پاسخگویی به دانشجویان*

مدیریت کیفیت و بهره‌وری

(مهندسی صنایع)

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

پاسخگویی به دانشجویان*

مراجعه دانشجویی+

تحقیق در عملیات 1

(مهندسی صنایع)

مراجعه دانشجویی+

مدیریت کیفیت و بهره‌وری

(مهندسی صنایع)

پاسخگویی به دانشجویان*: از طریق ایتا و تماس تلفنی و پیام واتس‌آپ با شماره  ۰۹۱۸۰۱۹۲۹۵۳

مراجعه دانشجویی+: دانشجویان حتما از طریق ایتا یا پست الکترونیکی، زمان مراجعه خود را  هماهنگ کنند.