مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تحلیل اینترنت اشیاء با رویکرد مدل ساختاری تفسیری و تحلیل محتوا در زنجیره تأمینامین مسعود بخشی موحد,محمد تقی رضوان,هادی مختاریمدیریت فردا1402/12/10
۲شناسایی استراتژی‌های مقابله و زیرساخت‌های لازم برای مدیریت کووید-۱۹ به‌عنوان یک بحران جهانی: یک رویکرد مرور نظام‌مندبنت الهدی عسگری گندمانی-محمدتقی رضوان- اسماعیل مزروعی نصرآبادیفصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران2023-10-07
۳شناسایی و مدل‌سازی عوامل کلیدی موفقیت برای رفتار مشتری در هم‌آفرینی برند در کسب‌وکارهای دیجیتال و آنلاینمحمودسلطانی-محمدتقی رضوان- اسماعیل مزروعی نصرآبادیراهبردهای بازرگانی2023-09-27
۴تحلیل بازیگران و سناریوهای صنعت آلومینیوم کشور ایران با ترکیب دیمتل فازی و نظریه بازیمریم موسوی نقلی - محمدتقی رضوانتصمیم گیری و تحقیق در عملیات2022-10-27
۵ارزیابی مکان‌های مناسب برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس بزرگ با بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS)، روش‌های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و TOPSIS (مطالعه موردی: استان کربلا-کشور عراق)احمد طیار، محمدتقی رضوان، حامد هاشمی دزکینشریه مهندسی و مدیریت انرژی2019-12-22
۶بررسی پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد عیب چسبندگی ورق‌های فولادی تحت نورد سرد با کشف دانش از داده‌های فرآیندیمحمدتقی رضوان- مصطفی ابویی اردکان- علی زینل همدانی- علی اکبر باطنیمدیریت اطلاعات2017-09-01
۷Application of the full factorial design to improving the properties of CoFe2O4 nanoparticles by simultaneously adding apple cider vinegar and agaroseMaryam Darvishi, Saeed Hasani-Alireza Mashreghi-Mohammad Taghi Rezvan- Abolfazl ZiaratiMaterials Science and Engineering: B2023-11-01
۸An approach based slack variables in network data envelopment analysis to incorporate dynamic effectsSeyed Javad Salehzadeh- Seyed Reza Hejazi- Mohammad Taghi RezvanIranian journal of Management Studies2023-07-16
۹A cooperative multi‐agent offline learning algorithm to scheduling IoT workflows in the cloud computing environmentHadi Gholami- Mohammad Taghi RezvanConcurrency and Computation: Practice and Experience2022-04-05
۱۰Optimization of the structural and magnetic properties of MnFe2O4 doped by Zn and Dy using Taguchi methodMahmoud Shayestefar-Alireza Mashreghi-Saeed Hasani-Mohammad Taghi RezvanJournal of Magnetism and Magnetic Materials2022-01-01
۱۱A novel algorithm for solving the parallel machine scheduling problem to maximize benefit and the number of jobs processedMohammad Taghi Rezvan- Hadi Gholami-Reza ZakerianJournal of Quality Engineering and Production Optimization2021-09-25
۱۲A memetic algorithm for multistage hybrid flow shop scheduling problem with multiprocessor tasks to minimize makespanHadi Gholami- Mohammad Taghi RezvanInternational Journal of Industrial Engineering and Management Science2020-10-01
۱۳A Multi-attribute Approach to Simultaneous Determination of Preventive Replacement Times and Order Quantity of Spare PartsSeyed Mehran Hoseini, Naser Mollaverdi, S. Reza Hejazi and Mohammad Taghi RezvanInternational Journal of Supply and Operations Management2019-04-30
۱۴New models for a single-manufacture multi-retailer supply chain under vendor managed inventory programMostafa Parsa-Naser Mollaverdi Esfahani-Mehdi Alinaghian-Mohammad Taghi RezvanInternational Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice2018-12-01
۱۵Multi-objective optimization of reliability-redundancy allocation problem with cold-standby strategy using NSGA-II.Mostafa Abouei Ardakan- Mohammad Taghi RezvanReliability Engineering &System Safety2018-04-01
۱۶A single-supplier, multi-buyer, multi-product VMI production-inventory system under partial backorderingHadi Mokhtari, Mohammad Taghi RezvanOperational Research2017-03-01
۱۷An Exact Feature Selection Algorithm Based on Rough Set TheoryMohammad Taghi Rezvan-Ali ZeinalHamadani-Seyed Reza HejaziComplexity2015-05-06
۱۸A branch-and-bound algorithm for minimising the number of tardy jobs in a two-machine flow-shop problem with release datesMostafa Abouei Ardakan-Ali Hakimian-Mohammad Taghi RezvanInternational Journal of Computer Integrated Manufacturing2014-06-03
۱۹: A Combined Data Mining Approach Using Rough Set Theory and Case-Based Reasoning in Categorical DatasetsMohammad Taghi Rezvan-Ali Zeinal Hamadani-Babak Saffari-Ali ShalbafzadehDecision Science Letters2014-04-01
۲۰Location-allocation problem for intra-transportation system in a big company by using meta-heuristic algorithmAli Zeinal Hamadani- Mostafa Abouei Ardakan- Taghi Rezvan-Mohammad Mehran HonarmandianSocio-Economic Planning Sciences2013-12-01
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.