بررسی نقص تهی‌جای در نانونوارهای زیگزاگ و آرمچیر گالنن

نویسندگانمرضیه محمودی گهروئی,روح اله فرقدان
همایشششمین کنفرانس رشد بلور ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۱-۱۲-۱۷ - ۲۰۲۱-۱۱-۱۷
محل برگزاری همایش1 - سمنان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه سمنان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در این پژوهش به بررسی نقص تهی‌جای در نانونوارهای آرمچیر و زیگزاگ گالنن پرداخته‌ایم. این شبیه‌سازی با توجه به مدل تنگ‌بست چندنواری انجام شده است.نتایج نشان می‌دهند که رفتار فلزی نانونوارهای گالنن در حضور نقص تهی‌جای همچنان پایدار است اما در عرض‌های کم می‌توانند در محدوده نوار رسانش گاف ایجاد کنند

کلید واژه ها: گالنن، نقص تهی‌جای، تقریب تنگ‌بست، نانونوارهای زیگزاگ و آرمچیر