ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش (مطالعه موردی: استان خوزستان)

نویسندگانزینب عبیداوی-کاظم رنگزن-مصطفی کابلی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی
تاریخ انتشار۲۰۱۶-۱۲-۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نمایه نشریهISC ,SID

چکیده مقاله

مدیریت پایدار حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی برآیندی از مجموعه بررسی‌ها و مطالعات مکانی، کمی و کیفی مرتبط با جمعیت‌های حیات وحش و زیستگاه‌ها می‌باشد. امری که لزوم توجه به نگهداری صحیح از داده‌های موجود و ساماندهی آنها جهت افزایش عمر مفید این گونه داده‌ها به منظور جلوگیری از تکرار عملیات تهیه و جمع ‌آوری آن‌‌ها و به تبع آن هدررفت بودجه‌های حفاظت و مدیریت حیات وحش را ضروری می نماید.لذا در پژوهش حاضر با توجه به مزایای بهره گیری از سیستم مدیریت پایگاه داده در نگهداری، استفاده و مدیریت داده‌ها، طراحی و پیاده‌سازی یک نمونه پایگاه داده مکانی حیات‌وحش در استان خوزستان صورت می‌گیرد. در طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده هدف، از پایگاه داده شیء-رابطه‌ایPostgreSQL/PostGIS استفاده شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، پایگاه داده متن باز PostgreSQL/PostGISبه عنوان یک گزینه مناسب جهت توسعه قابلیت‌های مدیریت داده‌های مکانی حیات وحش شناخته شد. همچنین مشخص شد که سیستم طراحی شده قادر به پشتیبانی از کلیه پرسش‌های ممکن مرتبط با داده‌های مکانی حیات وحش بوده، راه حلی جهت رفع برخی مسائل و مشکلات مربوط به مدیریت حجم عظیمی از داده‌های پراکنده حیات وحش ارائه می‌نماید. همچنین با توجه به موفقیت‌آمیز بودن پژوهش حاضر، ضرورت توجه به ساماندهی و مدیریت اطلاعات حیات‌وحش کشور و گنجاندن آن در متن سیاست‌های کلان سازمان حفاظت محیط زیست کشور مورد تأکید قرار گرفته، ضرورت ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی جامع حیات وحش کشور خاطر نشان می‌شود.