مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱An overview of the introduction and use of layered double hydroxide for wastewater treatmentمائده السادات موسوی، روح الله میرزاییFirst international conference and the fourth national conference on conservation of natural resources and environment2019-08-27 - 2019-08-28
۲investigation of environmental consequences of nano and micro pollutantsMaedeSadat Kafi Moosavi, Rouhollah MirzaeiFirst international conference and the fourth national conference on conservation of natural resources and environment2019-08-27 - 2019-08-28
۳The spatio-temporal analysis of PM2.5 concentration across Tehran in 2015-2016Marzieh Nadian, Rouhollah Mirzaei, Saeed Soltani MohammadiThe 4th Conference on Environmental Planning and Management2017-05-23 - 2017-05-24
۴مکانیابی مناطق مساعد کشت دیم گندم با استفاده از روش AHP و WLC در غرب استان اصفهانراحله دانشمندپارسا,روح اله میرزایی محمد آبادینخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم2017-5-24
۵ارزیابی تناسب زیستگاه پاییزه اردک مرمری (Marmaronetta angustirostris) در تالاب شادگانزینب عبیداوی,روح اله میرزایی محمد آبادی,علیرضا جلالی نسب,محمدرضا اشرف زادهنخستین همایش بین الملی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم2017-5-24
۶مروری بر مبانی آسیب¬پذیری با تأکید بر مؤلفه¬های آسیب‌پذیری زیست‌محیطیفاطمه حق ندری,افسانه افضلی,روح اله میرزایی محمد آبادیچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست2017-5-23
۷تحلیل مکانی-زمانی آلاینده¬ی PM2.5 هوای شهر تهران در سال 1394مرضیه نادیان,روح اله میرزایی محمد آبادی,سعید سلطانی محمدیچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست2017-5-23
۸مکان¬یابی نیروگاه خورشیدی جهت تامین انرژی پایدار با استفاده از روش ترکیب خطی وزن¬دار (WLC)مرضیه نادیان,روح اله میرزایی محمد آبادیچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست2017-5-23
۹صحت¬سنجی شاخص آسیب¬پذیری DRASTIC با استفاده از شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GQI)فاطمه حق ندری,روح اله میرزایی محمد آبادی,افسانه افضلیچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست2017-5-23
۱۰ارزیابی حساسیت آلودگی منابع آب سطحی با استفاده از شاخصUSGS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد گیوی، اردبیل)رسول ایمانی,رضا قضاوی,روح اله میرزایی محمد آبادی,عارف انواردومین کنگره بین المللی زمین فضا وانرژی پاک2017-3-8
۱۱کاربرد پودر سنگ مرمر به عنوان جاذب در حذف مس از پسابام البنین سندی,روح اله میرزایی محمد آبادیدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست2016-9-7
۱۲مروری بر روشهای مختلف حذف رنگ از پساب صنایع نساجیام البنین سندی,روح اله میرزایی محمد آبادیدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست2016-9-7
۱۳ارزیابی حساسیت آلودگی منابع آب سطحی با استفاده از شاخص WRASTICمطالعه موردی: حوضه آبخیز سد گیوی، اردبیلرسول ایمانی,رضا قضاوی,روح اله میرزایی محمد آبادی,عارف انواراولین کىفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار2016-9-27
۱۴بررسی تغییرات و عوامل تخریب کننده جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری و تاثیرات سوء آن بر تنوع زیستی (1994-2015)راحله دانشمندپارسا,روح اله میرزایی محمد آبادیاولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار زاگرس مرکزی2016-8-31
۱۵آشکار سازی تغییرات در حوزه تالاب چغاخور با استفاده از تکنیک سنجش از دور (1994-2015)راحله دانشمندپارسا,روح اله میرزایی محمد آبادیبیست و سومین همایش ملی نقشه و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 95)2016-5-8
۱۶پایش توسعه شهری و کاربری کشاورزی شهرکرد با استفاده از سنجش ازدور و GIS (2015-2008)راحله دانشمندپارسا,روح اله میرزایی محمد آبادیبیست و سومین همایش ملی نقشه و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 95)2016-5-8
۱۷بررسی تغییرات مکانی- زمانی نیترات در منابع آب آشامیدنی شهرستان لردگان در سال 1393فاطمه موسوی سردشتی,روح اله میرزایی محمد آبادیدومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست2016-5-25
۱۸مکان‌یابی محل دفن زباله‌های جامد شهری با استفاده ازمدل تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان پلدختر)ندا فاضل نژاد,روح اله میرزایی محمد آبادی,رسول حیدری سورشجانیدومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست2016-5-25
۱۹کاربرد روش GODS در ارزیابی آسیب¬پذیری آبخوان شهرستان کیارفاطمه موسوی سردشتی,روح اله میرزایی محمد آبادیدومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست2016-5-25
۲۰کاربرد روش بولین در مکان‌یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری (مطالعه موردی: شهرستان الشتر)ندا فاضل نژاد,روح اله میرزایی محمد آبادی,رسول حیدری سورشجانیدومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست2016-5-25
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.