دشت کاشان، بازگشت به حیات فراموش شده در قرن بیست و یکم

نویسندگانجواد صفری، مرضیه صفری،
همایشاولین همایش بررسی بحران آب . در دشت کاشان
تاریخ برگزاری همایش۲۹آذر۱۳۹۰
محل برگزاری همایشدانشگاه کاشان،
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی