پایان نامه ها

مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان‌نامه

تاریخ ارایه

1

محمدرضا منصورنیا

اکسایش برخی از ترکیب‌های آلی به‌وسیله‌ی کمپلکس منگنز(III) پراکسی‌دی‌سولفات

23/7/76

2

احمد دیانت

: اکسایش کاتالیتیکی آمین‌ها به وسیله‌ی مولیبدن فتالوسیانین

24/11/78

3

حیدر معینی

اکسایش کاتالیتیکی آمین‌ها و مرکاپتان‌ها با استفاده از کمپلکس‌های پلی‌اکسومتالات

29/3/79

4

صمد مینایی

مطالعهی مکانیک کوانتومی برخی از انامین‌ها و مونوترپن‌ها با استفاده از روش نیمه تجربی

18/4/80

5

ابوالقاسم شاملی آکندی

سنتز برخی از بازهای شیف جدید با استفاده از مشتق های کروزول و کاربرد آن‌ها به عنوان کاتالیزگر در واکنش باز شدن حلقه‌ی اپوکسید

23/4/80

6

عبدالحمید رییسی

سنتز تعدادی از ترکیب‌های باز شیف نفتالنی جدید و کمپلکس آن­ها و بررسی نقش کاتالیزگری آن‌ها در تهیه‌ی بوروهیدرین ها

8/5/80

7

فاطمه حاجی نوروزی

سنتز برخی از نیتروماسک‌ها

26/6/80

8

محمد علی مطلبی

مطالعه‌ی روش‌های مختلف افزایش مایکل و کاربرد آن در سنتز درخت‌پارها

1/5/82

9

آرش حیدرنژاد

تهیه‌ی تعدادی از بازهای شیف جدید بر پایه‌ی مشتق‌های فرمیله شده کروزول، با استفاده از دی‌آمین‌های گوناگون

8/7/82

10

نسترن شکرلب

مطالعهی رفتار الکتروشیمیایی کتکول‌ها در حضور 1,3- ایندان‌دی‌اون و سنتز الکتروشیمیایی مشتق‌های جدید کتکول

30/6/83

11

اعظم صادقی

تهیه‌ی الکترودهای غشایی یون‌گزین تیوسیانات، کرومات و سالیسیلات

30/6/83

12

مجتبی قربانی

گروه اتومورفیسم‌های تورنومنت‌ها

30/6/83

 

 

 

راهنمایی پایان‌نامه‌ی دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف

ارایه‌دهنده

عنوان پایان‌نامه

تاریخ ارایه

1

محمد مهدی قنبری

توسعه و کاربرد روش‌های موثر و جدید در تهیه و مطالعه‌ی ساختار مشتق‌های فنی‌تویین، تیوفنی‌تویین و بنزیلیک‌اسید

تیرماه 81

 

2

علی اکبر خاکپور

روشی ساده و موثر برای تهیه‌ی مشتق‌‌‌‌های جدیدی از 3- آریلیدن ایزوبنزوفورانون­ها و 2- آریلیدن ایندان دی اون­ها

مهرماه 82

 

3

فیروزه شیبانی

ارایه‌ی روش‌های مینیاتوری برای تهیه‌ی مشتق‌های جدید آلفا- اکسیم-2ـ کتومتیل‌کینولین‌ها و بررسی ساختار آن‌ها

خردادماه83

 

4

زهرا صادقی

ارایه‌ی روش‌های کلاسیک و مدرن برای تهیه‌ی مشتق‌های جدید آلفا- فنیل‌هیدرازون-2ـکتومتیل‌کینولین‌ها و بررسی ساختار آن‌ها

تیرماه 83

5

انوشه رمضان اصفهانی

روش‌های جدید و سازگار با محیط زیست برای تهیه‌ی مشتق‌های متقارن و نامتقارن آلفا- هیدروکسی کتون‌ها،آلفا- دی‌کتون‌ها و هیدانتویین‌های آروماتیک با استفاده از فراصوت

آبان­ماه 83

6

رمضان شریفی جندانی

ارایه‌ی شیوه‌های راهبردی و فرانوین برای تهیه‌ی مشتق‌های کینوفتالون، 3- آریلیدن ایزوبنزوفورانون و 2- کتومتیل کینولین‌ها و بررسی ساختار آن‌ها

تیرماه 84

7

ام‌البنین سبزی فینی

توسعه و کاربرد شیوه‌های جدید و کارا برای تهیه‌ی مشتقهای کتومتیل کینولین‌ها و بررسی ساختار آن

اسفند 84

8

شیوا دهقان خلیلی

رویکردهای راهبردی و مینیاتوری برای تهیه و بررسی ساختار تعدادی از مشتق‌های ایزوبنزوفورانون‌ها، کینوفتالون‌ها و پیروفتالون‌ها

شهریورماه 85

9

سپهر صادق سمیعی

ره‌آورد و گسترش روش‌های نو به منظور تهیه و بررسی ساختار تعدادی از مشتق‌های کینالدین

اسفندماه 85

10

سید حسین بنی‌طبای کوپایی

چشم‌اندازی جدید و آمیخته با دانش برای تهیه و تعیین ساختار مشتق‌های کینوفتالون، ایزوبنزوفورانون به‌ویژه 2- کتومتیل کینولین‌های اسیدی

شهریورماه 87

11

امیر لندرانی

کنکاشی جدید در آینده‌ی معماری مولکولی مشتق‌های آریل دی‌آزونیوم -2- کتومتیل کینولین‌های آلیفاتیک و آروماتیک با استفاده از راهبردهای تجربی و نظری

شهریورماه 87

12

حسن کرباسی‌زاده

کاربرد فن‌آوری های سبز و فرانوین برای تهیه و تعیین ساختار مشتق‌های N-آلکیل 2- کتومتیل کینولین‌ها و فرآورده‌های آزوی آن‌ها

مهرماه 87

13

مرضیه قطبی‌نژاد

نگرشی برتر و راه‌گشا برای تهیه و تعین ساختار هیدروتری‌آزولوتری‌آزول‌ها توسط واکنش حلقه‌افزایی 1،3- دوقطبی (افزایش حلقوی متقاطع)

مردادماه 88

14

سهیلا گندمی راوندی

کاربرد روش‌های سازنده و کارامد برای تهیه و تعیین ساختار آزین‌های متقارن و نامتقارن

مهرماه 88

15

نعیمه مشتعل آرانی

نقش معماری مولکولی در تهیه و تعیین ساختار مشتق‌های N- آلکیل از روش استخلافی فنی‌تویین و تیوفنی‌تویین با استفاده از روش‌های سازگار با محیط زیست

دی ماه 88

16

لیلا جوادیان

نگرشی نو در اجرای شاخص‌های بنیادی و راهبردی در تهیه و تعیین ساختار مشتق‌های هیدانتویین متقارن و نامتقارن

آذرماه 89

17

فاطمه رحیمی

گامی فراتر از قلمروهای سنتی؛ ارایه‌ی هدف‌های کارامد در راستای تهیه و تعیین ساختار مشتق‌های بنزیل متقارن و نامتقارن

بهمن ماه 89

18

معصومه احمدی

نقش فن‌اوری‌های نوین با محوریت‌های مبتنی بر مهارت برای تهیه و تعیین ساختار مشتق‌های بنزویین متقارن و نامتقارن

بهمن ماه 89

19

زهرا اکبری

روشی کارامد و موثر برای تهیه‌ی ایمیدازول‌های چنداستخلافی با استفاده از نانوبلور MgAl2O4 به عنوان کاتالیزگر در شرایط بدون حلال

شهریور ماه 90

20

سیمین ناصح

تهیه‌ی یک‌جای ایمیدازول‌های چنداستخلافی در حضور کاتالیزگر SbCl3.SiO2 در شرایط بدون حلال

شهریور ماه 90

21

مرضیه حیدریان

تهیه‌ی تک‌ظرف مشتق‌های ناجورحلقه‌ی شش‌عضوی اکسیژن‌دار با استفاده از نانومنیزیم‌اکسید در شرایط بدون حلال

شهریور ماه 90

22

محمود برجیان بروجنی

ارایه‌ی روشی جدید و کاربردی برای تهیه‌ی تک‌ظرف مشتق‌های سه استخلافی پیریدین با استفاده از نانوکریستال‌های MgAl2O4در شرایط بدون حلال

آذرماه 90

23

آزاده عنایتی نجف‌آبادی

تهیه‌ی بهینه‌ی نانوذرات نقره با استفاده از هم‌بسپارهای دوگانه‌دوست و کاربرد کاتالیزگری آن‌ها در احیا برخی از ترکیب‌های آلی نیترودار

شهریور 1391

24

شبنم فرخنده ماسوله

تهیه‌ی نانوذرات مغناطیسی محلول در آب با استفاده از هم‌بسپارهای دوگانه‌دوست به‌عنوان پذیرنده‌ی مولکول‌های آلی

شهریور 1391

25

زهرا منصوری کفرودی

بررسی جنبه‌های متنوع عامل‌دار کردن نانولوله‌های کربنی چنددیواره با مشتق‌های سیانوریک کلرید

شهریور 1391

26

سمیرا عشیری

بررسی اثر کاتالیزگری گرافن‌اکسید سولفونه‌شده روی واکنش‌های بیجینلی و شبه‌ بیجینلی

شهریور 1392

27

فاطمه عزیزی

تهیه‌ی نانوذرات کیتوسان با روش ژله‌ای و کاربرد آن در واکنش هانش

شهریور 1392

28

پگاه آفتابی

تهیه‌ی مشتق‌های دی‌بنزوزانتن در حضور نانوذرات نشاسته اصلاح‌شده با اسید به‌عنوان کاتالیزگر زیست سازگار

شهریور 1392

28

سعیده شریعت

تنگستن‌هگزاکلرید-مونت‌موریلونیت کاتالیزگری سبز در تهیه‌ی آزین‌ها

مهر 1392

30

زهرا حقیقی

تثبیت نانوذرات فلزی بر نانوچندسازه‌های مغناطیسی بسپاری؛ مسیری نوین در احیای سبز ترکیب‌های نیتروآروماتیک

شهریور 1392

31

حمیرا رستمی

تهیه دی هترو اریل تیو اتر ها با استفاده از آرژنین تثبیت شده روی نانو ذرات شاسته

 

 

عاطفه لیموزاده

طراحی تهیه و شناسایی نانو ذره های مغناطیسی نیکل فریت با پوشش سیلیکا و عامل دار شده با کمپلکس فتالوسیانین نیکل IIو استفاده از آن ها به عنوان کاتالیز گردرسنتز تک ظرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمایی رساله‌ی دانشجویان دکتری

ردیف

ارایه دهنده

عنوان رساله

تاریخ ارایه

1

شیوا دهقان خلیلی

نگاهی هوشمندانه و سازنده همراه با دیدگاه‌های خلاق و مدرن در راستای تهیه و تعیین ساختار مشتق‌های گوناگون ایمیدازول

تیرماه 90

2

سیدحسین بنی‌طبای کوپایی

تهیه‌ی بهینه‌ی نانوذرات فلزی به روش شیمیایی و کاربرد آن‌ها در تهیه‌ی ترکیب‌های ناجورحلقه‌ی اکسیژن دار و نیتروژن‌دار با روش‌های چندجزیی

شهریورماه 90

3

زهره زرنگار

تهیه‌ی نانوساختارهای مغناطیسی آهن‌اکسید و کاربرد آن‌ها در سامانه‌های مهمان - میزبان و برخی از واکنش‌های شیمی آلی

 

4

سهیلا گندمی راوندی

تثبیت فلزها و اکسیدهای فلزی واسطه بر روی نانولوله‌های کربنی چنددیواره و کاربرد آن به‌عنوان کاتالیزگر ناهمگن در تهیه‌ی مشتق‌های پیریمدینون و کینازولین

 

5

لیلا جوادیان

تهیه‌ی مشتقهای هیدانتویین و نانوساختارهای مغناطیسی آهناکسید و کاربرد آن‌ها به عنوان کاتالیزگر در تهیه‌ی برخی از ترکیب‌های آلی

 

6

مسعود صادقی

ارایه راهکاری جدید نانو کاتایزگری و غیر کاتالیزگری برای تهیه مشتق های 2 امینو تیانول از متیل کربونیل ها

 

7

مجید احمدزاده

تهیه ناجور حلقه های پیرانو پیرازول و ایزوکسازولونها بوسیله نانو کاتالیزگرهای مونت موریلونیت اصلاح شده

 

8

شبنم فرخنده ماسوله

 

 

9

نرگس حسینی نسب

 

 

10

خانم توکلی

 

 

11

منیره ی عطارد

 

 

12

سمیه مرادی

 

 

13

فرشته ی داور پنااه

 

 

14

سعیده اسدیان