گذری بر تکنیکهای رایج برآورد حجم جمعیت های بسته گونه های جانوری

نویسندگانمهدی سلمان پور
همایشششمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخ برگزاری همایش۱۴۰۰-۱۰-۲۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله