مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱An introduction to new survey for independency between two random variablesMahdi Salmanpour3rd student seminar and competition for statistics2003-07-14
۲مروری اجمالی بر برخی روشهای تعیین حجم جمعیت گونه های جانوریمهدی سلمان پورنخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی1400-10-29
۳گذری بر تکنیکهای رایج برآورد حجم جمعیت های بسته گونه های جانوریمهدی سلمان پورششمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی1400-10-27
۴A new goodness of fit test for discrete distributions based on empirical characteristic functionM. Salmanpour and M. Towhidi8th international conference on statistics2006-09-18
۵Simulation of a continuous random variable: A new approachM. Salmanpour and Z. Shishebor8th international conference on statistics2006-09-18
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.