ستار صادقی ده چشمه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۸جامعه شناسی گرایش اقتصاد توسعهاصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق پژوهشی

کارگاه برنامه ریزی فرهنگی

کارگاه پیشگیری از اعتیاد

کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی

همایش وقف

همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی

همایش اعیتیاد

همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

عضو انجمن فرهنگ و ارتباطات ایران