امکان¬سنجی استفاده از سیستم هیبریدی باد، خورشید و دیزل برای تولید توان در منطقه دوست محمد استان سیستان و بلوچستان

نویسندگانمجید سبز پوشانی,مهدیس مسلمی عقیلی
همایشچهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۲-۱۸
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

در تحقیق حاضر امکان بکارگیری سیستم¬های تولید توان هیبریدی باد، خورشید، دیزل به منظور تأمین الکتریسیته و آب گرم یک ساختمان اداری دو طبقه در یک منطقه آب و هوایی ایران (منطقه دوست¬محمد در استان سیستان و بلوچستان در منطقه مرزی افغانستان) بررسی شده¬ است. بخشی از این محاسبات و بررسی در نرم¬افزار هومر و بخش مربوط به تأمین حرارت از کلکتور خورشیدی در محیط فرترن صورت گرفته است. منطقه دوست¬محمد دارای سرعت میانگین سالانه باد m/s 2/5 و همچنین میانگین سالانه تابش kw/m2/day 27/5 است. ورودی¬های مسئله شامل بار الکتریکی و بار حرارتی مورد نیاز، طول و عرض جغرافیایی منطقه، اطلاعات مربوط به شرایط جوی مناطق مورد نظر مانند سرعت باد و تابش خورشید، قیمت گازوییل در کشور، اطلاعات فنی و اقتصادی تجهیزات مورد نیاز می¬باشد. در هر دو منطقه طول عمر سیستم 25 سال و نرخ سود واقعی %7 در نظر گرفته شده است. بار الکتریکی و حرارتی مورد نیاز ساختمان به ترتیب حدود 163 و 428 kwh/day محاسبه شده است. با مقایسه هزینه خالص فعلی پیکربندی¬های انتخابی قابل استفاده، بهترین سیستم بر اساس کمترین هزینه خالص فعلی محاسبه است. سیستم هیبریدی تولید توان الکتریکی هیبریدی فتوولتاییک، باد و دیزل با هزینه خالص فعلی $ 621,020 و نرخ انرژی $/kwh 896/0 به عنوان سیستم بهینه انتخاب شده¬ است.