بررسی عددی سیستم¬های ذخیره¬سازی حرارتی در یک نیروگاه خورشیدی متمرکز سهموی خطی

نویسندگانمهران شکیبائی,مجید سبز پوشانی
همایشبیست و نهمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه¬های حرارتی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۱-۰۵-۲۵ - ۲۰۲۱-۰۵-۲۷
محل برگزاری همایش1 - تهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

در این مقاله سه سیستم ذخیره¬سازی حرارتی که دو مورد آنها سیستم ذخیره¬¬سازی حرارتی محسوس (شامل سیستم دارای دو مخزن و سیستم دارای سه مخزن) و یک مورد آنها سیستم ذخیره¬سازی حرارتی نهان دارای دو مخزن می¬باشد، در یک نیروگاه خورشیدی متمرکز که کلکتورهای آن از نوع سهموی خطی می¬باشد و از سیستم تولید مستقیم بخار استفاده می¬کند و سیال عامل درون لوله جاذب آب است، مورد بررسی قرار گرفته¬اند. با مشخص بودن دمای ورودی آب به کلکتور و دمای خروجی آب از کلکتور و دمای ورودی آب به سیستم ذخیره¬سازی در فرایند تخلیه و همچنین فشار آب در فرایند شارژ و تخلیه، می¬توان راندمان انرژی و اگزرژی را در هریک از سیستم¬های ذخیره¬سازی محاسبه نمود. در نهایت این نتیجه حاصل می¬شود که از بین سیستمهای ذخیره¬سازی حرارتی ارزیابی شده، سیستم ذخیره-سازی حرارتی نهان دارای دو مخزن دارای بالاترین راندمان انرژی و راندمان اگزرژی می¬باشد و این سیستم ذخیره¬سازی می¬تواند راندمان انرژی نزدیک به صد در صد و راندمان اگزرژی حدود 90 درصد ایجاد نماید.

کلید واژه ها: نیروگاه خورشیدی متمرکز ، سیستم ذخیره¬سازی حرارتی ، راندمان انرژی و اگزرژی ، مایع سرب بیسموت ، ماده تغییرفازدهنده