فاطمه سادات طاهری

 

دانشکده: ادبیات و زبان های خارجی                    گروه آموزشی: زبان و ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه سادات طاهری                               تلفن داخلی:     03155912745

تلفن همراه و حضور در فضای مجازی ایتا: 09162298327

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳زبان و ادبیات فارسیکاشان
کارشناسی ارشد۱۳۷۶زبان و ادبیات فارسی محضدانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۸۲زبان و ادبیات فارسی محضدانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، گروه زبان و ادبیات فارسیهیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

۱. رئیس پردیس خواهران دانشگاه کاشان

از دیماه ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۳

 

۲. مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی از دیماه ۱۳۹۸ تا کنون

 

۳. سرپرست آزفای دانشگاه کاشان از بهمن ۱۴۰۱ تا کنون

سوابق پژوهشی

عضو انجمن بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی

عضو کرسی مولوی پژوهی

عضو و داور صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
متون نظم غنایی
سبک‌شناسی 2 نثر
تطور متون شعر فارسی ۹-۸
--
۱۰-۱۲
نثر فارسی 2 تاریخ جهان‌گشا و مرزبان‌نامه 
-
تحقیق در ادبیات غنائی
ساخت زبان فارسی
--
۱۲-۱۴
کارگاه خاطره و سفرنامه‌نویسی
زبان تخصصی 2
----
۱۴-۱۶------
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------