«اسطوره در اشعار اسطوره پرداز معاصر ،اخوان ثالث»،

نویسندگانفاطمه سادات طاهری
همایشششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی ،
تاریخ برگزاری همایشخرداد ۱۳۸۹
محل برگزاری همایشدانشگاه مازندران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی