« بررسی ساختار آثار کودکانه منوچهر احترامی»،

نویسندگانفاطمه سادات طاهری و زهرا درّی
همایشهفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی
تاریخ برگزاری همایششهریور ماه ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشدانشگاه علامه طباطبایی تهران
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی