«داستان نویسان نسل اول»

نویسندگانفاطمه سادات طاهری
همایشداستان پژوهی
تاریخ برگزاری همایشخردادماه ۱۳۹۱.
محل برگزاری همایشدانشگاه آزاد تویسرکان ،
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی