تحلیل زبانی داستان¬های مصطفی مستور»

نویسندگانمعصومه جوادزاده، زهرا نصر اصفهانی و فاطمه سادات طاهری
همایشسومین کنگره بین¬المللی زبان و ادبیات فارسی
تاریخ برگزاری همایششهریور ۱۳۹۵
محل برگزاری همایشدانشگاه شهید بهشتی، تهران
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی