«جایگاه سپیده کاشانی در شعر مقاومت و عوامل موفقیت وی»

نویسندگانفاطمه سادات طاهری
همایشپنجمین کنفرانس بین¬المللی زبان و ادبیات فارسی(فلسفه و عرفان)
تاریخ برگزاری همایششهریور ۱۳۹۶
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی