ارائه و چاپ مقاله «تاثیر فرهنگ اسلامی بر ادب فارسی»

نویسندگانفاطمه سادات طاهری
همایشهارمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی
تاریخ برگزاری همایشمرداد ماه ۱۳۸۸
محل برگزاری همایشدانشگاه تبریز
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی