وحید پیرهادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیریاضی محضدانشگاه اراک
کارشناسی ارشدریاضی محض- هندسهدانشگاه امیرکبیر
دکترای تخصصیریاضی محض- هندسهدانشگاه امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمی دانشگاهپیمانیتمام وقت

سوابق پژوهشی

۱- مدال نقره سی و دومین مسابقات دانشجویی ریاضی کشور

برنامه کاری هفتگی