مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Recurrent and 2-recurrent anti-invariant sub-manifolds of trans-Sasakian manifoldsVahid Pirhadi54امین کنفرانس ریاضی ایران2023-08-23 - 2023-08-25
۲Warped product semi-slant submanifolds of G.Q.S manifoldsVahid Pirhadi54امین کنفرانس ریاضی ایران2023-08-23 - 2023-08-25
۳Quasi hemi-slant submanifolds of trans-Sasakian manifoldsVahid Pirhadiپنجاه‌و‌سومین کنفرانس ریاضی ایران2022-09-05 - 2022-09-08
۴Totally contact umbilical slant submanifolds of G.Q.S manifoldsVahid Pirhadiپنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران2022-09-05 - 2022-09-08
۵On invariant submanifolds of generalized quasi Sasakian manifoldsVahid Pirhadiپنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران2021/08/30
۶Weakly parallel invariant submanifolds of Kenmotsu manifoldsVahid Pirhadiیازدهمین سمینار هندسه و توپولوژی2021/07/20
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.