علی اکبر عباسیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰مهندسی مکانیک - حرارت و سیالاتصنعتی شریف (ایران)
کارشناسی ارشد۱۳۷۳مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیصنعتی شریف (ایران)
دکتری۲۰۰۶مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبوردو 1 (فرانسه)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۸

سوابق اجرایی

دروس کارشناسی

ترمودینامیک 1 و 2

مکانیک سیالات

انتقال حرارت 2

سوخت و احتراق

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایشگاه ترمودینامیک

 

دروس کارشناسی ارشد و دکتری

تئوری لایه مرزی 1

مکانیک محیط پیوسته

انتقال حرارت پیشرفته (جابجایی)

مکانیک سیالات پیشرفته

نانوسیالات

ترمودینامیک

مکانیک سیالات

انتقال حرارت

نانوسیالات

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
-
۱۰-۱۲
ترمودینامیک 1
لایه‌های مرزی 1
لایه‌های مرزی 1
لایه‌های مرزی 1
لایه‌های مرزی 1
ترمودینامیک 1
مکانیک محیط پیوسته 1
پژوهش و مطالعه
-
۱۲-۱۴
آزمایشگاه ترمودینامیک
آزمایشگاه ترمودینامیک
آزمایشگاه ترمودینامیک
آزمایشگاه ترمودینامیک
پژوهش و مطالعه
-
۱۴-۱۶
راهنمایی و مشاوره دانشجو
نانوسیالات
شورای گروه ۱۵-۱۴
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۶-۱۵
مکانیک محیط پیوسته 1
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸ - -
نانوسیالات
- - -
۱۸-۲۰ - - - - - -