مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Effects of flow rate on electroactive β polymorph formation in electrospun PVDF/Graphene Nanofibersمائده باقری,محمدرضا مزدیان فرد,مینو نائبه,محمد مهدی ابوالحسنییازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر2014-10-6
۲Effects of solvents ratio on electroactive β polymorph formation in electrospun PVDF nanofibersمائده باقری,محمدرضا مزدیان فرد,مینو نائبه,محمد مهدی ابوالحسنییازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر2014-10-6
۳Effects of adding Graphene on the morphology and crystallinity of electrospun Poly(vinylidene fluoride) nanofibersمائده باقری,محمدرضا مزدیان فرد,محمد مهدی ابوالحسنی,مینو نائبهProceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)2014-10-22
۴Investigating effects of processing condition on morphology and crystallinity of Poly(vinylidene fluoride) electrospun nanofibersمائده باقری,محمدرضا مزدیان فرد,محمد مهدی ابوالحسنی,مینو نائبهProceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)2014-10-22
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.