فرشید احمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی مکانیک- ساخت و تولیددانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک- ساخت و تولیددانشگاه صنعتی اصفهان
دکتریمهندسی مکانیک- ساخت و تولیددانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادیاررسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه ساخت و تولید از 1 اسفند 1400 تا کنون 

سوابق پژوهشی