فرشید احمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی مکانیک- ساخت و تولیددانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک- ساخت و تولیددانشگاه صنعتی اصفهان
دکتریمهندسی مکانیک- ساخت و تولیددانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادیاررسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق پژوهشی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
نقشه‌کشی صنعتی 2
---
۱۰-۱۲--
نقشه‌کشی صنعتی 2
طراحی قالب‌های پرس
--
۱۲-۱۴-
طراحی و ساخت پیشرفته به کمک کامپیوتر
طراحی و ساخت پیشرفته به کمک کامپیوتر
مباحث منتخب 1
----
۱۴-۱۶
روش‌های تولید و کارگاه
روش‌های تولید و کارگاه
----
۱۶-۱۸
طراحی و ساخت پیشرفته به کمک کامپیوتر
طراحی قالب
نقشه‌کشی صنعتی 2
---
۱۸-۲۰
طراحی و ساخت پیشرفته به کمک کامپیوتر
مباحث منتخب 1
-
نقشه‌کشی صنعتی 2
---