مریم اخباری

دانشجویان گرامی درس شیمی آلی پیشرفته-رشته فیتوشیمی، لطفا برای اطلاع از مباحث پیشنهادی شیمی آلی پیشرفته (1393) اینجا را کلیک کنید.