مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تاثیر کود آلی و شیمائی بر ترکیبات فلاونوئیدی عصاره گل محمدی ( Rosa damascene Mill )رضا دهقانی بیدگلی,زهرا عبداله پور,مریم اخباریاولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی2017-9-2
۲مقایسه بازده عصاره و فعالیت آنتی اکسیدانی گل محمدی (Rosa damascene Mill) دیم و کشت شدهرضا دهقانی بیدگلی,زهرا عبداله پور,مریم اخباریدومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران2017-7-11
۳THE EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON THE EFFICIENCY AND COMPONENTS OF FENNEL’S ESSENTIAL OILمریم اخباری,رضا کردپنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی2016-5-18
۴STUDY OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY FOR ESSENTIAL OIL OF FERULAGO TRIFIDA BOISS FROM ALAMUT REGIONمریم اخباری,نرگس یاسا,محمدرضا دلنوازی,عباس حاجی آخوندی,سعید توکلی,رضا حاجی آقاییپنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی2016-5-18
۵STUDY OF CYTOTOXIC, ANTIBACTERIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF LEAVES FROM GREEN FIG TREEمریم اخباری,محمد بخشیپنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی2016-5-18
۶THE EFFECT OF MICROWAVE IRRADIATION ON THE EXTRACTION YIELD AND COMPONENTS OF FENNEL’S ESSENTIAL OILمریم اخباری,رضا کردپنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی2016-5-18
۷Effect of Mentha piperita extract concentration, reaction time and temperaturone the yiled and size of green synthesized iron nanoparticlesمریم اخباری,رضا حاجی آقایی,مهدی یعقوبی,رضا غفارزادگانپنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی2016-5-18
۸Cytotoxic and antioxidant activity of essential oil of seeds of Foeniculumvulgare Mill.from Hamedanمریم اخباری,رضا کردنخستین همایش اسانس ایران2016-5-10
۹Comparison of the novel cold-steam distillation and conventional method for isolation of essential oil from rosemary leavesمریم اخباری,راضیه شجری کاشانینخستین همایش اسانس ایران2016-5-10
۱۰Comparison of microwave assisted hydrodistillation and improved solvent free microwave assisted distillation for essential oil extraction from fennelمریم اخباری,رضا کردنخستین همایش اسانس ایران2016-5-10
۱۱Composition of the oil, extracted by n-hexane and antioxidant activity of Iranian Monstera deliciosaمریم اخباری,محمد بخشینخستین همایش اسانس ایران2016-5-10
۱۲Phytochemical analysis and biological activity of Ziziphora tenuior L. essential oilمریم اخباری,محمدجواد حسینی زاده,علی اصغر انگاشته واحد نخستین همایش اسانس ایران2016-5-10
۱۳Investigation of composition of the volatile oil and biological activity of fruits from Smirnovia iranica Sabetiمریم اخباری,مهدی یعقوبینخستین همایش اسانس ایران2016-5-10
۱۴Cytotoxic and antioxidant activity of essential oil of seeds of Foeniculum vulgare Mill. From Hemedanمریم اخباری,رضا کردنخستین ھمایش اسانس ایران2016-5-10
۱۵Investigation of composition of the volatile oil and biological activity of fruits from Smirnovia iranica Sabetiمریم اخباری,مهدی یعقوبینخستین ھمایش اسانس ایران2016-5-10
۱۶Investigation of anthocyanin content and cytotoxic activity in different extracts of fruit peals of Solanum melongena L.مریم اخباری,محمد رضا حائری,معصومه باباییچهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی2015-5-12
۱۷Investigation of relationship between hypericin contents and biological activity of aerial parts of hypericum perforatum L. From different regions of Iranمریم اخباری,محسن ابراهیمیانچهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی2015-5-12
۱۸Investigation of relationship between hypericin contents...مریم اخباری,محسن ابراهیمیانچهارمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی2015-5-12
۱۹INVESTIGATION OF ANTHOCYANIN CONTENT AND CYTOTOXIC ACTIVITY IN DIFFERENT EXTRACTS OF FRUIT PEALS OF SOLANUM MELONGENA L.مریم اخباری,محمدرضا حائری,معصومه باباییچهارمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی2015-5-12
۲۰Potentiality of statistical experimental design in optimization of effective parameters on extraction of essential oil from Rosa damascene Millسعید معصوم,مریم اخباری,افسانه اللهیاری,اسما’ مازوچیبیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه2015-3-14
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.