مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تداوم شیوه های مدرنیستی در پست مدرنیسمابوالفضل عرب بیگیچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریتٰ اقتصاد و علوم انسانی2016-9-6
۲نگاهی به ابنیه نگاری در چند دهه ی ابتدایی عکاسی در ایرانابوالفضل عرب بیگیکنفرانس بین المللی فرهنگ هنر و معماری اسلامی2016-9-30
۳نگاهی به تأثیرات عکاسی بر کاشی‌نگاری نیمه‌ی دوم دوره قاجار (مطالعه‌ی موردی تکیه معاون‌الملک کرمانشاه)ابوالفضل عرب بیگیکنفرانس بین المللی پژوهش در هنر2016-12-15
۴بررسی جایگاه عناصر طبیعی در باور ساکنان بومی ایران در دوران پیش از تاریخابوالفضل عرب بیگیکنفرانس بین المللی پژوهش در هنر2016-12-15
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.