علی ثابتی پور

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
گفت و شنود 1
آشنایی با ادبیات داستانی ۹-۸
--
۱۰-۱۲--
فن بیان
پروژه‌ی کارورزی
--
۱۲-۱۴-
---
۱۴-۱۶-
داستان کوتاه
ورزش/مطالعه
---
۱۶-۱۸
ادبیات فارسی در ترجمه‌های انگلیسی
ورزش/مطالعه
---
۱۸-۲۰
گفت و شنود 1
نمایش‌نامه قرون 17 تا 20
ورزش/مطالعه
---