کتاب‌ها

- نقطه‌های خورشیدی (داستان، به انگلیسی)، نیوکاسل: کمبریج اسکالرز، ۱۳97.

- علی‌بابا (داستان)، تهران: سخنوران، ۱۳۸۹.

- یادداشت‌های پریشانِ دنیای اسرارآمیز ذهنِ فراموشکار (داستان)، تهران: علم و دانش، ۱۳۸۷.

- در انتظار گودو (شرح و مقدمه، به انگلیسی)، تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۸۷.

- درآمدی بر نمایشنامه: ژاندارک (به انگلیسی)، تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۸۶.