سرشت هاینبرگ گروههای هایزنبرگ

نویسندگانعالیه زلفی ,سید علیرضا اشرفی قمرودی
همایشThe Heisenberg characters of Heisenberg groups
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۲-۱
محل برگزاری همایشکاشان
سطح همایشملی

چکیده مقاله

تا کنون انواع متنوعی از گروههای هایزنبرگ توسط ریاضی دانان و فیزیکدانان حهت پاسخ به سوالاتی در فیزیک-ریاضی تعریف شده اند. در این سخنرانی ما هفت نوع از گروههای هایزنبرگ اساسا متفاوت را که روی میدانهای متناهی، نامتناهی و یا حلقه ها تعریف شده اند مورد بررسی قرار می دهیم. خواص اصلی این گروهها، سرشت هایزنبرگ و سرشت کامل آنها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.