مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱خواص متریک و ترکیبیاتی مکعب های فیبوناتچی و لوکاسخدیجه فتحعلیخانی و علی رضا اشرفیمحاسبات نرم2016-8-01
۲Note on Symmetry of Moleculesفاطمه کوره پزان مفتخر-سید علیرضا اشرفی قمرودیMATCH-COMMUN MATH CO2017-8-01
۳Some vertex-degree-based topological indices under edge corona productایمان رضایی عبدل حسین زاده-فریدون رهبرنیا-مصطفی توکلی-سید علیرضا اشرفی قمرودی2017-7-01
۴خواص متریک و ترکیبیاتی مکعب های فیبوناتچی و لوکاسخدیجه فتحعلیخانی-سید علیرضا اشرفی قمرودی2017-3-01
۵Ordering chemical trees by Wiener polarity indexسید علیرضا اشرفی قمرودی-علی قلاوندApplied Mathematics and Computation2017-11-01
۶خواص جبری مͺبع های فیبوناتچی و لوکاسخدیجه فتحعلیخانی-سید علیرضا اشرفی قمرودی2016-9-01
۷Symmetry-Moderated Wiener Indexحسین شبانی قزاآنی-سید علیرضا اشرفی قمرودیMATCH-COMMUN MATH CO2016-8-01
۸NORMAL EDGE-TRANSITIVE AND 1/2−ARC−TRANSITIVE CAYLEY GRAPHS ON NON-ABELIAN GROUPS OF ORDER 2pq, p > q ARE ODD PRIMESسید علیرضا اشرفی قمرودی-بیژن سلیمانی2016-4-01
۹The modifiedWiener index of some graph operationsسید علیرضا اشرفی قمرودی-حسین شبانی قزاآنیARS MATH CONTEMP2016-4-01
۱۰ON STARRABLE LATTICESحسین خاص-سید علیرضا اشرفی قمرودی-بهنام بازیگران2016-3-01
۱۱A NOTE ON THE POWER GRAPH OF A FINITE GROUPزینب مهرانیان-احمد غلامی-سید علیرضا اشرفی قمرودی2016-3-01
۱۲Comparing Fullerenes by Spectral Momentsفاطمه تقوایی ارانی-سید علیرضا اشرفی قمرودیJ NANOSCI NANOTECHNO2016-3-01
۱۳Resolvent Estrada and Signless Laplacian Estrada Indices of Graphsرامین نصیری-حمیدرضا الهی-احمد غلامی-غلامحسین فتح تبار فیروزجائی-سید علیرضا اشرفی قمرودیMATCH-COMMUN MATH CO2016-3-01
۱۴ON (3,6) AND (4,6)-FULLERENE CAYLEY GRAPHSسید علیرضا اشرفی قمرودی-امیر لقمان-مژگان مقربSTUD U BABES-BOL CHE2016-3-01
۱۵CAYLEY GRAPHS UNDER GRAPH OPERATIONS IIنسرین ملک محمدی فرادنبه-سید علیرضا اشرفی قمرودی2016-2-01
۱۶EXTREMAL TETRACYCLIC GRAPHS WITH RESPECT TO THE FIRST AND SECOND ZAGREB INDICESنادر حبیبی-طیبه دهقان زاده بیدگلی -سید علیرضا اشرفی قمرودی2016-2-01
۱۷ERDOS-KO-RADO PROPERTIES OF SOME FINITE GROUPSمریم جلالی راد-سید علیرضا اشرفی قمرودی2016-12-01
۱۸COMPUTING THE PRODUCTS OF CONJUGACY CLASSES FOR SPECIFIC FINITE GROUPSمریم جلالی راد-سید علیرضا اشرفی قمرودی2016-1-01
۱۹APPROXIMATING THE ENERGY OF NANOTUBESسیامک فیروزیان-مرتضی فغانی-سید علیرضا اشرفی قمرودیSTUD U BABES-BOL CHE2016-1-01
۲۰Topological Invariants of Nanocones and Fullerenesفاطمه کوره پزان مفتخر-سید علیرضا اشرفی قمرودی-اتورینو اوری-میهای پوتزCURR ORG CHEM2015-9-01
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۸ مورد.