مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱طوقه ها، گروه های چرخشی و ارتباط آن ها با نظریه نسبیت خاصسید علی رضا اشرفی و سهیلا مهدوینخستین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم پایهپنجم و ششم خرداد 1401
۲سرشت هایزنبرگ p-گروههاعالیه زلفی,سید علیرضا اشرفی قمرودیچها و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران2017-8-22
۳نظریه شبه گروه و کاربردهای آنطاهره هوشمند,سید علیرضا اشرفی قمرودیچهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران2017-8-22
۴روش‌هایی برای ساختن نظریه‌های فوق سرشت یک گروه متناهیفاطمه کوره پزان مفتخر,سید علیرضا اشرفی قمرودیچهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران2017-8-22
۵سرشت هاینبرگ گروههای هایزنبرگعالیه زلفی ,سید علیرضا اشرفی قمرودیThe Heisenberg characters of Heisenberg groups2017-2-1
۶Normal Edge-Transitive and 1/2-Arc-Transitive Semi-Cayley Graphsبیژن سلیمانی,سید علیرضا اشرفی قمرودینهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران2017-2-1
۷بررسی برخی از گراف‌های نیمه کیلی همبندنسرین ملک محمدی فرادنبه,سید علیرضا اشرفی قمرودینهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران2017-2-1
۸Automorphism Group of Some A-Join of Graphsعادل تدین فر,سید علیرضا اشرفی قمرودینهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران2017-2-1
۹به سمت رده بندی گروه‌های ساده متناهی با دقیقا سه و چهار زوج ابر سرشتفاطمه کوره پزان مفتخر,سید علیرضا اشرفی قمرودیچهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران2016-8-28
۱۰study of fullerenes by symmetry-based invariantsسید علیرضا اشرفی قمرودی,فاطمه کوره پزان مفتخر12th Annual Meeting of the International Academy of Mathematical Chemistry (IAMC) and the 2016 International Conference on Mathematical Chemistry (ICMC 2016)2016-7-4
۱۱Symmetry-based topological indices of molecular graphsسید علیرضا اشرفی قمرودی12th Annual Meeting of the International Academy of Mathematical Chemistry (IAMC) and the 2016 International Conference on Mathematical Chemistry (ICMC 2016)2016-7-4
۱۲On Normal Graph of a Finite Groupفاطمه کوره پزان مفتخر,سید علیرضا اشرفی قمرودی7th European Congress of Mathematics2016-7-18
۱۳The Heisenberg Characters of Finite Groupsعالیه زلفی,سید علیرضا اشرفی قمرودی7th European Congress of Mathematics2016-7-18
۱۴ساختار گراف مقسوم‌علیه صفر حلقه‌های متناهی با گروه جمعی دوریعادل تدین فر,سید علیرضا اشرفی قمرودیچهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران2015-8-25
۱۵Spectrum of the Power Graph of Finite Groupsسید علیرضا اشرفی قمرودی,احمد غلامی,زینب مهرانیان8th Slovenian Conference on Graph Theory2015-6-21
۱۶گراف مقسوم‌علیه صفرحلقه‌های متناهی خالی از توان 3عادل تدین فر,سید علیرضا اشرفی قمرودیدومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن2015-5-28
۱۷Existence of Minimal Logarithmic Signature for Finite Simple Groupsسید علیرضا اشرفی قمرودی,علیرضا رحیمی پورThe first IPM-Isfahan workshop on Group Theory2015-5-20
۱۸Spectrum and Laplacian Spectrum of the Power Graph of Finite Groupsسید علیرضا اشرفی قمرودیOne Day Seminar on Algebraic Graph Theory2015-5-13
۱۹On the modified Wiener Indexحسین شبانی قزاآنی,سید علیرضا اشرفی قمرودیهفتمین کنفرانس ملی ریاضی – شیمی2015-2-4
۲۰The Modified Wiener Index of Fullerenes by Using Character Table of the Automorphism Groupفاطمه کوره پزان مفتخر,سید علیرضا اشرفی قمرودی7th Conference and Workshop in Mathematical Chemistry2015-2-4
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.