مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۲۱The A4-graph of some finite groupsفرزانه غلامی نژاد,گرنت اشتروت,سید علیرضا اشرفی قمرودیThe Second Conference on Computational Algebra, Computational Number Theory and Applications2015-10-13
۲۲Computing the products of conjugacy classes for specific finite groupsمریم جلالی راد,سید علیرضا اشرفی قمرودیThe Second Conference on Computational Algebra, Computational Number Theory and Applications2015-10-13
۲۳Markaracter table of finite groups of order pqrحسین شبانی قزاآنی,سید علیرضا اشرفی قمرودی,مجتبی قربانیThe Second Conference on Computational Algebra, Computational Number Theory and Applications2015-10-13
۲۴خواص متریک مکعب های فیبوناتچی و لوکاسخدیجه فتحعلیخانی,سید علیرضا اشرفی قمرودیThe Second Conference on Computational Algebra, Computational Number Theory and Applications2015-10-13
۲۵On the rational character table of finite groupsحسین شبانی قزاآنی,سید علیرضا اشرفی قمرودی,مجتبی قربانی3th Biannual International Group Theory Conference2015-1-28
۲۶On MLS Conjecture for finite groupsسید علیرضا اشرفی قمرودی,علیرضا رحیمی پورThird Biennial International Group Theory Conference2015-1-28
۲۷Q-Conjugacy Character Table of Finite Groupsسید علیرضا اشرفی قمرودی,حسین شبانی قزاآنیInternational Congress of Mathematicians2014-8-13
۲۸Products of Conjugacy Classes in Finite Groupsمریم جلالی راد,سید علیرضا اشرفی قمرودیThe First Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and Applications2014-12-17
۲۹Calculation of Modified Wiener and Hyper-Wiener Indices of a Graph by Character Table of its Automorphism Groupفاطمه کوره پزان مفتخر,سید علیرضا اشرفی قمرودیThe First Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and Applications2014-12-17
۳۰A Note on the Power Graph of some Finite Groups and their Automorphism Groupsزینب مهرانیان,احمد غلامی,سید علیرضا اشرفی قمرودیThe First Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and Applications2014-12-17
۳۱On 12 and 13 -Decomposable Finite Groupsمعصومه یوسفی,سید علیرضا اشرفی قمرودیThe First Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and Applications2014-12-17
۳۲Study of Pentagonal Nanocones by some Symmetry Based Topological Indicesفاطمه کوره پزان مفتخر,سید علیرضا اشرفی قمرودی5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)2014-10-22
۳۳The Zero Divisor Graphs of Finite Ringsعادل تدین فر,سید علیرضا اشرفی قمرودی2 th Iranian Conference on Algebraic Graphs and 3 th Iranian Conference on Chemical Graph Theory2013-9-2
۳۴سرشت هایزنبرگ p-گروههاعالیه زلفی,سید علیرضا اشرفی قمرودی0000-0-0
نمایش ۲۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.