نظریه شبه گروه و کاربردهای آن

نویسندگانطاهره هوشمند,سید علیرضا اشرفی قمرودی
همایشچهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۸-۲۲
محل برگزاری همایشهمدان
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

نظریه ی شبه گروهها یا گروههای غیر شرکتپذیر از قدیمی ترین بخش های جبر و ترکیبیات است. اگر به این ساختار ها به عنوان یک مربع لاتین نگریسته شود، تاریخ آن حداقل به زمان اویلر بر می گردد. یکی از مهمترین قابلیت های یک گروه، نمایش های جایگشتی آن است که ما را قادر می سازد به عناصر گروه به مثابه یک جایگشت نگریسته و به مطالعه ی تقارن ها بپردازیم. ما در این مقاله به مرور نتایج مشابه برای شبه گروهها و لوپ ها می پردازیم. مطالب ارائه شده عمدتا برگرفته از مقالاتی است که در مراجع به آنها اشاره شده است ولی مسائل طرح شده از نویسندگان این مقاله است.