گراف مقسوم‌علیه صفرحلقه‌های متناهی خالی از توان ۳

نویسندگانعادل تدین فر,سید علیرضا اشرفی قمرودی
همایشدومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۵-۲۸
محل برگزاری همایشملایر
سطح همایشملی
چکیده مقالهدر این مقاله رده‌بندی کاملی از گراف مقسوم‌علیه صفر حلقه‌های متناهی خالی از توان 3 ارائه می‌شود. ثابت شده است که همه‌ی چنین گراف‌هایی را می‌توان به‌صورت گراف حاصل‌جمع تعمیم‌یافته نشان داد.