ساختار گراف مقسوم‌علیه صفر حلقه‌های متناهی با گروه جمعی دوری

نویسندگانعادل تدین فر,سید علیرضا اشرفی قمرودی
همایشچهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۸-۲۵
محل برگزاری همایشیزد
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

هدف این مقاله تعیین ساختار گراف مقسوم‌علیه صفر حلقه‌های متناهی با گروه جمعی دوری است. ثابت خواهد شد که چنین گراف‌هایی را می‌توان به‌عنوان زیرگراف القایی از ضرب تانسوری G-جمع روی گراف‌های شناخته شده‌ای بیان کرد.