احمد دانایی نیا

عکس 1

                                باسمه الذی هو مدبر الامور

                                  دانشگاه کاشان

                          برنامه آموزشی و حضور در نیمسال دوم؛ سال تحصیلی 1403- 1402

                       آدرس پست الکترونیکی جهت ارتباط دانشجویان محترم: Danaeinia@Kashanu.Ac.Ir    

   ساعت       

 ایام هفته

10- 8

12-10

16- 14

18- 16

20- 18 

شنبه

مأموریت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان

یکشنبه

مأموریت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان

مراجعات دانشجویی و کرکسیون پایان نامه

دوشنبه

مأموریت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان

مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام

آشنایی با معماری اسلامی 2

درس ویژه

دکتری هنر اسلامی

سه شنبه

مأموریت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان

طرح 2 کارشناسی ارشد

(مرمت بافت های تاریخی)

مراجعات دانشجویی و کرکسیون پایان نامه

چهارشنبه

مأموریت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان

پنجشنبه

مأموریت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخیدانشگاه هنر اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۳مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاریخی-شهریدانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

 • رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان (۱۴۰۱ تا کنون). 
 • رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان (از ۱۳۹۶/۲/۱۸  تا ۱۳۹۸/۱۱/۸).
 • مدیر گروه معماری پردیس معماری دانشگاه کاشان (۹۴-۱۳۹۲). 
 • عضو شورای دانشگاه کاشان ( ۸۶-۱۳۸۸).
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان (۸۶-۱۳۸۸).
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه کاشان (۸۶-۱۳۸۸).
 • عضو ثابت کارگروه صلاحیت های علمی گروه معماری و تکنولوژی معماری (۱۳۹۴-۱۳۹۸).
 • دبیر علمی کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب؛ دانشگاه کاشان (۱۳۹۷).
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی؛ دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۹۷).
 • دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی معماری و ریاضیات؛ دانشگاه کاشان (۱۳۹۶).
 • عضو کمیته علمی همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری؛ دانشگاه کاشان (۱۳۹۴).
 • قائم مقام دبیر ستاد بزرگداشت روز جهانی معمار در منطقه شمال استان اصفهان؛ بنیاد علمی پژوهشی معماری و شهر سازی ایران (۱۳۸۸). 
 • دبیر اجرایی نخستین همایش ملی حلقه گمشده معماری ایران؛ دانشگاه کاشان (۱۳۸۷).

جوایز و تقدیرنامه ها:

 • پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در سال ۱۳۹۹.
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۸.
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۷.
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۶.
 • استاد نمونه آموزشی گروه معماری دانشگاه کاشان در سال ۸۸-۱۳۸۷.
 • مقاله برتر تقدیر شده توسط وزیر راه و شهرسازی؛ ۱۳۹۶.

 • مباحث ویژه؛ دکتری هنر اسلامی
 • روش تحقیق معماری
 • مبانی معرفتی معماری در اسلام
 • معماری اسلامی
 • برداشت از بناهای تاریخی
 • مطالعه و طرح معماری روستا
 • طرح ۲ (مرمت بافت)
 • قوانین و تشکیلات مرمت
 • پژوهش در هنرهای سنتی (مباحث ویژه)

 

 • دبیر علمی کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب (۱۳۹۷).
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی؛ دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۹۷).
 • دبیر علمی کارگاه "سطور پنهان هندسه عملی؛" با سخنرانی استاد دانشگاه هاروارد آمریکا (۱۳۹۷).
 • دبیر علمی کارگاه "فهم خانه ایرانی؛ از مشاهده تا روایت"؛ دانشگاه کاشان (۱۳۹۶).
 • رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان (از ۱۳۹۶/۲/۱۸ تا ۱۳۹۸/۱۱/۸).
 • دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی معماری و ریاضیات دانشگاه کاشان (۱۳۹۶).
 • عضو کارگروه شهرسازی و معماری معاونت برنامه ریزی شهرداری کاشان (از ۱۳۹۶)
 • مدیر داخلی مجله علمی- پژوهشی هنرهای صناعی ایران؛ دانشگاه کاشان (از ۱۳۹۷-۱۳۹۵).
 • عضو کمیته معماری مرکز پژوهشی کاشان شناسی؛ دانشگاه کاشان (از ۱۳۹۵).
 • عضو ثابت کارگروه بررسی صلاحیت‌های علمی گروه معماری و گروه تکنولوژی معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان (از ۱۳۹۴).
 • عضو گروه پژوهشی هنر و معماری مرکز پژوهشی کاشان شناخت (از ۱۳۹۴).
 • عضو گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان (از ۱۳۹۴).
 • مسئول راه اندازی رشته حفاظت و مرمت میراث شهری در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه کاشان.
 • مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد معماری در پردیس دانشگاه کاشان ( ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴).
 • عضو کمیته علمی همایش ملی بافت‌های فرسوده و تاریخی شهری؛ دانشگاه کاشان (۱۳۹۴).
 • عضو شورای دانشگاه کاشان (۸۶-۱۳۸۸).
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان(۸۶-۱۳۸۸).
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه کاشان (۸۶-۱۳۸۸).
 • قائم مقام دبیر ستاد بزرگداشت روز جهانی معمار در منطقه شمال استان اصفهان (بنیاد علمی پژوهشی معماری و شهر سازی ایران ۱۳۸۸). 
 • دبیر اجرایی نخستین همایش ملی حلقه گمشده معماری ایران؛ کاشان (۱۳۸۷).

 • روش تحقیق معماری
 •  معماری اسلامی
 •  ابنیه و بافت های تاریخی تاریخی
 • مطالعات و توانمندسازی ابنیه و بافت روستایی
 • مرمت و احیاء ابنیه و بافت‌های تاریخی (شهری و روستایی)

سوابق پژوهشی

 • سخنرانی و برگزاری کارگاه شناخت و دسته بندی ابنیه تاریخی و نحوه پیشگیری و مقابله با حریق (دانشگاه تهران؛ 1398)
 • برگزاری کارگاه هندسه عملی (دانشگاه کاشان؛ 1396)
 • برگزاری کارگاه فهم خانه ایرانی (دانشگاه کاشان؛ 1396)
 • برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع: زلزله؛ بلاانگاری یا واقعیت (واکاوی زمین لرزه های شهر تاریخی کاشان؛ 1394)
 • برگزاری کارگاه زلزله و روستا (دانشگاه کاشان؛ 1386)

 

 

 • دبیر علمی کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب؛ دانشگاه کاشان (1397).
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی؛ دانشگاه فردوسی مشهد (1397).
 • دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی معماری و ریاضیات؛ دانشگاه کاشان (1396).
 • عضو کمیته علمی همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری؛ دانشگاه کاشان (1394).
 • قائم مقام دبیر ستاد بزرگداشت روز جهانی معمار در منطقه شمال استان اصفهان؛ بنیاد علمی پژوهشی معماری و شهر سازی ایران (1388). 
 • دبیر اجرایی نخستین همایش ملی حلقه گمشده معماری ایران؛ دانشگاه کاشان (1387).

 

 

 

•           International Journal of Architecture and Urbanism (Taylor & Francis, VGTU Lithuania).

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - -
مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام
- - -
۱۴-۱۶ - - -
طرح باززنده‌سازی میراث مجموعه‌های شهری (طرح 2)
- -
۱۶-۱۸ - -
معماری اسلامی 2
طرح باززنده‌سازی میراث مجموعه‌های شهری (طرح 2)
- -
۱۸-۲۰ - - -
طرح باززنده‌سازی میراث مجموعه‌های شهری (طرح 2)
تدقیق پرسش‌های پژوهش و تعیین چارچوب نظری رساله (ویژه 2)
- -