مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱سنجش مؤلفه های نور روز در ارتقاء خلاقیت دانش آموزان در کلاس درس مدارس ابتدایی نمونه موردی: مدارس ابتدایی اصفهانفائزه توسلی کجانی,احمد دانایی نیا,علی اکبر عباسیان آرانیسومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب2024-03-07 - 2024-03-07
۲باز زنده سازی مناظر فرهنگی با تأکید بر اصول مقاصد گردشگریاحمد دانایی نیا,محمدحسین ادیب پارسا,جواد دیواندریهمایش بین المللی معاصر سازی سنتهای معماری اسلامی ایرانی2016-5-31
۳مرکز گردشگری فرهنگی عاملی برای احیاء مناظر فرهنگیاحمد دانایی نیا,محمدحسین ادیب پارسا,جواد دیواندریهمایش بین المللی معاصر سازی سنتهای معماری اسلامی ایرانی2016-5-31
۴مرکز گردشگری فرهنگی عاملی برای احیاء مناظر فرهنگیاحمد دانایی نیا,محمدحسین ادیب پارسا,جواد دیواندریهمایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی – ایرانی2016-5-31
۵باز زنده سازی مناظر فرهنگی با تأکید بر اصول مقاصد گردشگریاحمد دانایی نیا,محمدحسین ادیب پارسا,جواد دیواندریهمایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی – ایرانی2016-5-31
۶بررسی و طبقه بندی شاخصه های مطلوبیت در مسکن و محیط مسکونیمحمدحسین کوشش خواجوئی,احمد دانایی نیاکنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی2016-5-27
۷مقدمه ای بر مؤلفه های حس مکان برای کاشانه ی کودکان بی سرپرستاحمد دانایی نیا,جواد دیواندری,زینب فهداولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی2016-2-10
۸بازخوانی مولفه های سازنده باغ ایرانی؛ الگوی طراحی معماری باغ در شهر همدانقدسی عظیم پور,احمد دانایی نیااولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران2015-6-16
۹معماری پایدار با رویکرد بر معماری بادگیرهای خانه های یزد ارزشهای ازیاد رفته معماری ایران در بهینه سازی مصرف انرژیقدسی عظیم پور,احمد دانایی نیادومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار2015-6-16
۱۰نقش روانشناسی محیطی در کاهش مشکلات آپارتمان نشینی )مطالعه موردی مجتمع سعیدیه و امام رضا در همدان، ایران(قدسی عظیم پور,احمد دانایی نیااولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران2015-6-16
۱۱بازخوانی مؤلفه های سازنده باغ ایرانی؛ الگوی طراحی معماری باغ در شهر همدانقدسی عظیم پور,احمد دانایی نیااولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران2015-6-16
۱۲تأثیر زمینه گرایی تاریخی در ایجاد حس مکان مطالعه موردی:محله جماله اصفهانفرشاد یوسفی,احمد دانایی نیا,حمید رضا فرشچیهمایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم2015-6-16
۱۳نقش فضای باز در آموزش فعال دانش آموزان دختر مبتنی بر نظریه بازسازی تمرکز ذهنی ( مطالعه موردی هنرستان های دخترانه شهر کاشان)مونا کاتب,جواد دیواندری,احمد دانایی نیاکنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و معماری2015-6-15
۱۴تاثیر معنای دوگانه هندسه در سلسله مراتب ماندگاری آثار معماری بر اساس دیدگاه امام محمد غزالی در شهرسازی اصفهان دوره صفویهمحمد مهدی محمدی,احمد دانایی نیا,حمید رضا فرشچیهمایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم2015-6-10
۱۵شاخصه های کیفی طراحی معماری مجموعه های تفریحی- اقامتی با هدف جذب گردشگراحمد دانایی نیا,جواد دیواندری,حمید رضا فرشچی,پریسا ایزدی یروجنیاولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک2015-5-21
۱۶شاخصه¬های کیفی طراحی معماری مجموعه¬های تفریحی- اقامتی با هدف جذب گردشگراحمد دانایی نیا,جواد دیواندری,حمید رضا فرشچی,پریسا ایزدی یروجنیاولین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پاک2015-5-21
۱۷معماری پایدار با رویکرد بر معماری بادگیرهای خانه های یزدقدسی عظیم پور,احمد دانایی نیادومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار2015-5-2
۱۸سنجش میزان رضایتمندی ساکنان بافتهای تاریخی مبتنی بر متغیرهای مسکن، واحد همسایگی و محلهفریده گنجی,جواد دیواندری,احمد دانایی نیابافتهای فرسوده و تاریخی شهری : چالشها و راهکارها2015-4-29
۱۹نقش فضای باز، طبیعت و منظر در ارتقاء کیفیت آموزش مدارس (تحلیل کارکردی نظریه بازسازی تمرکز ذهنی در معماری منظر)مونا کاتب,جواد دیواندری,احمد دانایی نیاکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی2015-4-23
۲۰نقش گیاهان و فضای سبز در کیفیت تحصیلی در محیط های آموزشیمونا کاتب,جواد دیواندری,احمد دانایی نیاکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی2015-4-23
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.