سید حسین اجتهد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی برق - کنترلتهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی برق - کنترلامیرکبیر (پلی تکنیک)
دکترای تخصصی۱۴۰۱مهندسی برق - کنترلفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

۱- مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کاشان از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۴

۲- عضویت در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹

۳ - عضویت در شورای مرکز رشد از سال ۸۶ تا کنون

۱- پژوهشگر نمونه گروه مهندسی برق-کنترل سال ۱۳۹۶

۲- استاد نمونه آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر سال ۱۳۹۰

۳- استاد نمونه آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر سال ۱۳۸۹

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
جبر خطی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
جبر خطی
کنترل بهینه
پژوهش و مطالعه
-
۱۰-۱۲
مراجعه دانشجویی
شورای فرهنگی
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
-
۱۲-۱۴
نماز و ناهار
جلسه فرهنگی
نماز و ناهار
جلسه فرهنگی
نماز و ناهار
-
۱۴-۱۶
شورای گروه
شورای دانشکده/پژوهشکده
جلسات فرهنگی
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸
سیستم‌های کنترل چندمتغیره
سیستم‌های کنترل چندمتغیره
سیستم‌های عیب‌یابی و کنترل تحمل‌پذیر خطا
راهنمایی و مشاوره دانشجو
کنترل بهینه
-
۱۸-۲۰
جلسه فرهنگی
سیستم‌های عیب‌یابی و کنترل تحمل‌پذیر خطا
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
جلسه فرهنگی
-