مدلسازی و کنترل جامع توربین بادی سرعت- متغیر (VSCM)

نویسندگانسید حسین اجتهد- مهدی کراری
همایشبیستمین کنفرانس بین المللی برق ایران
تاریخ برگزاری همایشآبان ۱۳۸۴
محل برگزاری همایشایران-تهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله