مدلسازی غیرخطی و کنترل جامع مقاوم توربین بادی سرعت- متغیر با ژنراتور القایی قفس سنجابی و کنترل زاویه پیچش پره‌ها

نویسندگانسیدحسین اجتهد
نشریهنشریه مهندسی و مدیریت انرژی
شماره صفحات۲۶
شماره مجلد۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۰۶/۲۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC ,SID

چکیده مقاله

در این مقاله، پس از ارائه مدل فضای حالت غیرخطی توربین بادی با ژنراتور القایی قفس سنجابی، ابتدا مدل تجمیع یافته¬ی غیر خطی توربین بادی سرعت متغیر با تغییر زاویه پیچش پره‌ها توسعه یافته، سپس کنترل¬کننده اولیه و مولد سیگنال مرجعی طراحی می‌شود که در سرعتهای مختلف باد، ضمن کنترل ولتاژ پایانه خروجی ژنراتور، بالابردن بازدهی آن و افزایش توان استخراج شده از انرژی باد، سیستم را به نقطه کار مطلوب هدایت نماید. در ادامه به روشH∞، برای مدل خطی‌شده، یک کنترل‌کننده تکمیلی مقاوم طراحی می¬گردد که سیستم را در حضور نامعینی‌های ایجادشده در آن برای بهبود عملکرد در حالت گذرا کنترل نماید. ایده کنترل تکمیلی، که قبل از این برای نیروگاههای آبی و حرارتی مورد استفاده قرار گرفته، در این مقاله برای توربینهای بادی به کار رفته است.

tags: توربین بادی، مدلسازی، ژنراتور القایی قفس سنجابی سرعت متغیر، کنترل برداری، زاویه پیچش پره، کنترل مقاوم H∞