پایان نامه ها

سرپرستی پایان‌‌نامه‌های کارشناسی

ردیف

عنوان پایان‌نامه

نام دانشجو

تاریخ

 
 

1

آشنایی با مفهوم TRIZ و کاربرد آن در مهندسی برق

احمد نجف زاده

1-90-89

 

2

بررسی نمونه ای از ساختمانهای هوشمند

عصمت هادی

1-90-89

 

3

طراحی سیستم کنترل درایو موتورهای دستگاه CNC دریل برای سوراخهای بورد PCB

اکرم خالصی

1-90-89

 

4

کنترل بلادرنگ یک سیستم نمونه با استفاده از نرم افزار MATLAB

حمیدرضا امیری

2-90-89

 

5

اصول کارکرد سیستمهای SCADA در مانیتورینگ شبکه های قدرت و شبیه سازی نرم افزار Citect

علی جمشیدی

1-91-90

 

6

شبیه سازی و کنترل توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور DFIG

محمدرضاعدالت دوست

1-91-90

 

7

اصول کارکرد سیستمهای SCADA در مانیتورینگ شبکه های قدرت و شبیه سازی نرم افزار LabView

حسن ابراهیمی

1-91-90

 

8

بررسی کنترلرهای پیزوالکتریک جهت استفاده در عمل کننده های اولتراسونیک

سعید قدیمی

1-91-90

 

9

طراحی نقشه های PFD و P&ID تاسیسات الکتریکی ذخیره سازی و صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی

پیمان اصلانی

2-91-90

 

10

طراحی تاسیسات الکتریکی ذخیره سازی و صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی

علی عباسی

2-91-90

 

11

تحلیل و طراحی مدار فرمان ماشین چله پیچی و جایگزینی آن به وسیله مینی پی.ال.سی های لوگو

سید محمدرضاعمارتی

2-91-90

 

12

بررسی انواع و ساختار موتور پله ای و شبیه سازی آن در نرم افزار Matlab

علیرضا فرسا

2-91-90

 

13

شبیه سازی مزرعه خورشیدی

فتاح پور

84-85-2

 

14

مدلسازی کنترل خط تولید سیمان

بیگی حسن

84-85-2

 

15

شبکه های بیسیم

گیویان پور

84-85-2

 

16

کنترل آسانسورهای گروهی

براتی

84-85-2

 

17

کارتهای هوشمند

میرزایی

84-85-2

 

18

ردیابی ماهواره

نقوی

84-85-2

 

19

ردیابی ماهواره

ابدالی

84-85-2

 

20

کنترل مود لغزشی

کرمانی

85-86-2

 

21

کنترل زاویه پیچ هواپیما

حاجی

85-86-2

 

22

شبیه سازی سیستم اسکادا

یعقوبی

85-86-2

 

23

سیستم کنترل ساختمان

احمدی

86-87-2

 

24

بسته آموزشی نرم افزار MATLAB

مقدسی

86-87-2