مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱روند تغییرپذیری شاخص‌های حدی بارش در حوزه آبریز بختگان با استفاده از داده‌های AgMERRA و داده‌های ایستگاهیلیلا جوکار,فاطمه پناهی,سید جواد ساداتی نژاد,علیرضا شکیبانشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران1400/07/18
۲روند تغییرپذیری شاخص‌های حدی بارش در حوزه آبریز بختگان با استفاده از داده‌های AgMERRA و داده‌های ایستگاهیلیلا جوکار,فاطمه پناهی,سید جواد ساداتی نژاد,علیرضا شکیبانشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران1400/07/18
۳تاثیر خشکسالی اقلیمی بر شوری خاک سطحی در دشت کاشانمهدیه افشاری نیا,فاطمه پناهیمدلسازی و مدیریت آب و خاک1400/06/06
۴اثر آبیاری قلیایی بر محتوای نیتروژن و میزان کلروفیل درخت گز شاهی (Tamarix aphylla)کاظم فرخی سی سخت,ابو الفضل رنجبرفردوئی,فاطمه پناهیگیاه و زیست بوم1396/06/14
۵Predicting evaporation with optimized artificial neural network using multi-objective salp swarm algorithmMohammad Ehteram,فاطمه پناهی,Ali Najah Ahmed,Yuk Feng Huang,Pavitra Kumar,Ahmed ElshafieENVIRON SCI POLLUT R2021-09-15
۶A hybrid novel SVM model for predicting CO2 emissions using Multiobjective Seagull OptimizationMohammad Ehteram,Saad Sh. Sammen,فاطمه پناهی,Lariyah Mohd SidekENVIRON SCI POLLUT R2021-07-30
۷Predicting municipal solid waste using a coupled artificial neural network with archimedes optimisation algorithm and socioeconomic componentsGuoxi Liang,فاطمه پناهی,Ali Najah Ahmed,محمد احترام,Shahab S. Band,Ahmed elshafieJ CLEAN PROD2021-06-28
۸The Spatio-Temporal Variability of Extreme Temperature Using Gridded AgMERRA Dataset over the BakhteganMaharloo Basin, Iranلیلا جوکار,فاطمه پناهی,سید جواد ساداتی نژاد,علیرضا شکیباECOPERSIA2021-05-18
۹The Spatio-Temporal Variability of Extreme Temperature Using Gridded AgMERRA Dataset over the BakhteganMaharloo Basin, Iranلیلا جوکار,فاطمه پناهی,سید جواد ساداتی نژاد,علیرضا شکیباECOPERSIA2021-05-18
۱۰Suspended sediment load prediction based on soft computing models and Black Widow Optimization Algorithm using an enhanced gamma testفاطمه پناهی,محمد احترام,محمد امامیENVIRON SCI POLLUT R2021-04-27
۱۱Estimation of total dissolved solids (TDS) using new hybrid machine learning modelsفاطمه برزگری بندکوکی,محمد احترام,فاطمه پناهی,SaadSh. Sammen,Faridah BintiOthman,AhmedEL-ShafieJ HYDROL2020-08-30
۱۲Zoning map for drought prediction using integrated machine learning models with a nomadic people optimization algorithmSedigheh Mohamadi,Saad Sh. Sammen,فاطمه پناهی,Mohammad Ehteram,Ozgur Kisi,Amir Mosavi,Ali Najah Ahmed,Ahmed El‑Shafe,Nadhir Al‑AnsariNAT HAZARDS2020-08-19
۱۳Spatiotemporal dynamics of ecosystem services provision in a degraded ecosystem: A systematic assessment in the Lake Urmia basin, Iranخدیجه رحیمی بالکانلو,Birgit Muller,Anna F. Cord,فاطمه پناهی,آرش ملکیان,محمد جعفری,Lukas EgliSCI TOTAL ENVIRON2020-02-03
۱۴بررسی اثر نمکپاشی در جاده برف گیر بر ترکیب و تنوع گیاهی (مطالعه موردی: جاده کوهستانی گدار کفنوئیه بافت-بام کویر ایران)صدیقه محمدی-فاطمه پناهی2017-9-01
۱۵اثر تنش قلیایی بر غلظت عناصر غذایی گیاه قره¬داغ (L. Nitraria schoberi)جواد مومنی دمنه-فاطمه پناهی2016-9-01
۱۶ارزیابی روند بیابان‏زایی بر اساس شاخص هدایت الکتریکی آب و مدل IMDPA، مطالعه موردی: حوضه آبخیز کاشانمجتبی قرائتی جهرمی-سیدحجت موسوی-عباسعلی ولی-فاطمه پناهی-حسن خسروی2015-9-01
۱۷Study of pentachlorophenol biosorption by phanerochaete Chrysosporium Biomass: Kinetics and adsorption isotherms modelingرضا شکوهی-صلاح عزیزی-علی پورمحمدی-فاطمه پناهی2015-6-01
۱۸بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی بر بیابان زایی اراضی محدودۀ دریاچه نمک با استفاده از داده های دورسنجیمیثم فریدونی قرغانی-عباسعلی ولی-فاطمه پناهی-سیدحجت موسوی-حسن خسروی2015-6-01
۱۹The Responses of Salsola orientalis to Salt Stressفاطمه پناهی-محمد حسن عصاره-محمد جعفری-علیرضا گیور-علی طویلی-حسین ارزانی-مجید قربانی2015-5-01
۲۰بررسی اثرات آبیاری قلیائی بر روی نیتروژن، بی¬کربنات، قند محلول و محتوای نسبی آب در گیاه قره¬داغ (L. Nitraria schoberi)جواد مومنی دمنه-فاطمه پناهی2015-12-01
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.