مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بهره‌گیری از نانوتکنولوژی در علوم کشاورزی و منابع‌طبیعیمهدیه افشاری نیا,فاطمه پناهیهمایش بین المللی علوم و فن آوری نانو2020-12-30 - 2020-12-30
۲بررسی اثرات زیست¬محیطی و خصوصیات کیفی استفاده¬ی دوباره از فاضلاب برای آبیاری زمین-های زراعیدانیال خلیق,مهدیه افشاری نیا,فاطمه پناهیپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری کشور2020-10-27 - 2020-10-27
۳بررسی اثرات زیست¬محیطی و خصوصیات کیفی استفاده دوباره از فاضلاب برای آبیاری زمینهای زراعیدانیال خلیق,مهدیه افشاری نیا,فاطمه پناهیپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری کشور2020-10-27 - 2020-10-27
۴بررسی تغییرات پوشش گیاهی طبیعی و ارتباط آن با خشکسالی اقلیمی با استفاده از داده های چند زمانه سنجش از دورفاطمه پناهی,مهدیه افشاری نیاکنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری2019-11-16 - 2019-11-16
۵بررسی تغییرات پوشش گیاهی طبیعی و ارتباط آن با خشکسالی اقلیمی با استفاده از داده های چند زمانه سنجش از دورفاطمه پناهی,مهدیه افشاری نیاکنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و.گردشگری2019-04-28 - 2019-12-19
۶بررسی ارتباط بین خشکسالی، مواد آلوده کننده و منابع آب زیرزمینییونس قرقانی,فاطمه پناهیاولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحرانهای زیست محیطی ایران، راهکارها و چالشها2016-9-13
۷مطالعۀ روابط آب، خاک و گیاهیونس قرقانی,فاطمه پناهی,حمیدرضا طاهرزادهدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری2016-5-12
۸بررسی مدل¬های ارزیابی بیابان¬زایی با تأکید بر مدل IMDPAیونس قرقانی,فاطمه پناهیدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری2016-5-12
۹بررسی روشهای شوری زدایی و شیرین کردن آب شور و روشهای دفع پسماند آناصغر توسلی,جواد یزدان پناه,فاطمه پناهیاولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران2016-2-3
۱۰بررسی تداوم شرایط مختلف ترسالی و خشکسالی در بندر بوشهرزینب جهاندیده,فاطمه پناهیدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها2016-2-23
۱۱بررسی و ارزیابی میزان ایجاد فضای سبز (باغی، خانگی و پارک) در جلوگیری از تشدید روند بیابانزاییفاطمه بحرینی,فاطمه پناهیاولین همایش ملی فضای سبز کم آب2015-5-5
۱۲Survey of the Effects of Soil Properties on Land Degradation in Baghan Region, SW Iranفاطمه بحرینی,فاطمه پناهیInternational Conference on Sustainable Development, Strategies and Challenges2015-2-25
۱۳بررس تأثیر تنش شوری بر روی محتوای یونی گز شاهی (Tamarix aphylla)جواد عطارها,ابو الفضل رنجبرفردوئی,فاطمه پناهی,مجید قربانی,نوید مرزبانیThe Fourth International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology2014-5-14
۱۴پهنه بندی خصوصیات خاک توسط surfur به عنوان مطالعات پایه در مدیریت مناطق بیابانی (مطالعه موردی: مراتع شرق سبزوار)حسن برابادی,فاطمه پناهی,سیدعلی موسویThe Fourth International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology2014-5-14
۱۵بررسی اثر شوری بر محتوای آب نسبی و محتوای کلروفیل گونۀ قره¬داغ (Nitraria schoberi)مجید قربانی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,فاطمه پناهی,جواد عطارها,نوید مرزبانیThe fourth International Conference on Enviromental Challenges and Dendrochronology2014-5-14
۱۶اکوتوریسم و توسعه پایداراسماعیل زمانی,فاطمه پناهی,سیدعلی موسوی,محمدصادق کهخاکهنچالشهای زیست محیطی و گاه شناسی درختی2014-5-14
۱۷مقایسه محدودیت های اجرای طرحهای مرتع و آبخیزداری در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان رضوی (مطالعه موردی: راین، کاشمر و زاهدان)اسماعیل زمانی,فاطمه پناهی,محمدصادق کهخاکهن,علیرضا صداقت,سیدموسی سادات احمدیچالشهای زیست محیطی و گاهشناسی درختی2014-5-14
۱۸روند تغییرات پوشش گیاهی و شوری خاک با استفاده از داده¬های ماهواره¬ای (مطالعه موردی دشت امیرآباد استان کردستان)نوید مرزبانی,جواد مومنی دمنه,فاطمه پناهی,مجید قربانی,میثم فریدونی قرغانی,جواد عطارهاThe Fourth International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology2014-5-14
۱۹بررسی اثر تنش شوری بر محتوی آب نسبی و محتوی کلروفیل گونه قره داغمجید قربانی,ابو الفضل رنجبرفردوئی,فاطمه پناهی,جواد عطارها,نوید مرزبانی14th International conference on environmental chalengs and denderology held in institue of Caspian Ecosystems, Sari Agricultural Sciences & Natural resources university, Sari, Iran2014-5-14
۲۰امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعیاسماعیل زمانی,فاطمه پناهی,سیدعلی موسویدومین همایش ملی انجمنهای علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی کشور2014-2-26
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.